coretgenealogie

Widgets » Matches

Zowel Genealogie Online als Open Archieven verwijzen naar informatie op de websites Online-begraafplaatsen.nl en Graftombe.nl en het slachtofferregister op Oorlogsgravenstichting.nl. Via deze Matches widget kunnen de website eigenaren van de drie genoemde websites op eenvoudige wijze (en op basis van de eigen identificatienummers) de matches naar personen op Genealogie Online en/of akten op Open Archieven tonen.URL

De URL van deze widget is als volgt opgebouwd: https://widgets.coret.org/matches/{bron}/{ext_bron}/{id}[/{json}]


Uitvoer mogelijkheden

Javascript die HTML produceert

Het plaatsen van de widget bestaat uit het plaatsen van een "placeholder" <div> en het (asynchroon) aanroepen van een stukje Javascript. In deze aanroep dient het eigen identificatienummer van graf/persoon geplaatst te worden. De widget kijkt op basis van de aanroep of er matches zijn. Als er matches zijn dan wordt een eenvoudige HTML lijst (<ul>/<li>) geplaatst in de "placeholder" <div>. Door deze HTML zelf via CSS te stylen is er controle op hoe de matches er uit zien. Dit is de standaard uitvoer wijze, de voorbeelden hieronder tonen deze vorm.

JSON(P)

De matches kunnen ook worden geretourneerd in JSON, dus alleen in data vorm. Om same-origin policy problemen te omzeilen kan de data ook geretourneerd worden in de vorm van een functie aanroep met JSON data object, oftewel JSONP. Door achter de URL, zoals hier onder getoond, /json te plakken wordt er JSON geretourneerd (voorbeeld: https://widgets.coret.org/matches/openarchieven/onlinebegraafplaatsen/842058/json). Door achter de URL, zoals hier onder getoond, een slash en een functienaam (een alfanumberieke string) te plakken wordt de JSONP uitvoer geselecteerd (voorbeeld: https://widgets.coret.org/matches/genealogieonline/onlinebegraafplaatsen/999848/def).Hieronder staan per bron en per website voorbeelden van gebruik (met uitvoer die HTML produceert), met code en live resultaat.


Matches met personen genoemd in akten op Open Archieven


Online-begraafplaatsen.nl

Matches met informatie van graf 842058:

Code

<div id="openarchieven_onlinebegraafplaatsen"/>
<script src="https://widgets.coret.org/matches/openarchieven/onlinebegraafplaatsen/842058" async></script>

Resultaat


Graftombe.nl

Matches met informatie van graf 1166279:

<div id="openarchieven_graftombe"/>
<script src="https://widgets.coret.org/matches/openarchieven/graftombe/1166279" async></script>

Oorlogsgravenstichting.nl (Slachtofferregister)

Matches met informatie over persoon 171230:

<div id="openarchieven_oorlogsgraven"/>
<script src="https://widgets.coret.org/matches/openarchieven/oorlogsgraven/171230" async></script>


Matches met personen in publicaties op Genealogie Online


Online-begraafplaatsen.nl

Matches met informatie van graf 999848:

Code

<div id="genealogieonline_onlinebegraafplaatsen"/>
<script src="https://widgets.coret.org/matches/genealogieonline/onlinebegraafplaatsen/999848" async></script>

Resultaat


Graftombe.nl

Matches met informatie van graf 723989:

<div id="genealogieonline_graftombe"/>
<script src="https://widgets.coret.org/matches/genealogieonline/graftombe/723989" async></script>

Oorlogsgravenstichting.nl (Slachtofferregister)

Matches met informatie over persoon 18848:

<div id="genealogieonline_oorlogsgraven"/>
<script src="https://widgets.coret.org/matches/genealogieonline/oorlogsgraven/18848" async></script>